Час роботи: 10:00 - 20:00

м. Київ, вул. А. Малишка 3

Головна - Корпоративні новини - Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 2023

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів 2023

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ» (ідентифікаційний код 21504897, місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 3, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 лютого 2023 року.

Повний текст повідомлення, питання порядку денного та проекти рішень можна завантажити за посиланням: povidomlennya-zza-2023.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: perelik-dokumentiv-zza-2023

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій: kilkist-akciy-zza-2023

Бюлетені для голосування: byuleteni-zza-2023

Інструкція з підписання документу КЕПом: instruktsiya-z-pidpysannya-kep-2023